EAS toetus

Synbase ravimite alajaotuse on välja töötanud OÜ Celsius Healthcare, projekti „Ravimite kliiniliste otsuste tugisüsteemi väljatöötamine“ on 2017-2019 rahastatud EAS Arengupaani meetmest summas 149 616 eurot.
EAS arenguplaani projekti (EU51625) eesmärgiks oli välja töötada eksporditurgudele suunatud ravimitega seotud kliiniliste otsuste tugisüsteem ning luua ja juurutada uue teenuse müügiks kasutajapõhine müügikontseptsioon ning reorganiseerida teenuse pakkumisega kaasnevad äriprotsessid.
Eesti Haigekassa projekti "Tervishoiu otsustustugi" (EU51573) eesmärk oli luua maailmas unikaalne üleriigilisse tervishoiusüsteemi integreeritud tervishoiu otsustustoe lahendus, mis kasutab nii tervise kui geeniandmeid ning mida testitakse ja rakendatakse tervishoiuteenuse osutajate (perearstid, pereõed, haiglad) osalusel. Projekti on rahastatud EASi Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest summas 0,5 miljonit eurot (kogumaksumus 1 miljon eurot).
EAS rakendusuuringute projekti (2014-2020.4.02.21-0320) eesmärk on arendada eksportturgudele suunatud kliiniliste otsuste tugisüsteemide koostalitlusplatvorm, meditsiiniseadmeks klassifitseeruv rakendusliides, laienemist toetav publitseerimiskeskkond ning kasutajaliidesed. Projekti on rahastatud EASi Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest summas 603 228 eurot (kogumaksumus 754 034 eurot).