Synbase tutvustus

Synbase hoiab kokku tervishoiutöötajate aega, koondades tõenduspõhise meditsiini viimased teadmised mugavaks tervikteenuseks.
  • Teenuses on 16 kliinilises töös vajaminevat ning koostoimivat tõenduspõhist andmebaasi, mida saab kasutada arvuti, tahvli või mobiili vahendusel.
  • Andmebaasid on pidevalt ajakohastatud, sisu uuendatakse neli korda aastas, enamus andmebaaside sisust on eesti keeles.
  • Andmebaase saab kasutada kliiniliste otsuste tugisüsteemina, integreerides teenuse perearsti, haigla või apteegi infosüsteemi.

Partnerid

Synbase ravijuhendite alajaotuse arendus kuulub Eesti Haigekassa projekti ''Tervishoiu otsustustugi".
Kliiniliste otsuste tugisüsteemi EBMEDS ja ravijuhendiste andmebaasi EBMG on välja töötanud Skandinaavia juhtiv meditsiinikirjastus Duodecim, mis kuulub samanimelisele Soome arstide seltsile.
EBMG ravijuhendid on valminud Cochrane`i rahvusvahelise koostöövõrgustiku süstemaatilistele ülevaadete põhjal.
Ravimite alajaotuse andmebaasid on välja töötanud Soome kliinilise farmakoloogia ettevõtte Medbase, andmebaasid on kasutusel enam kui 15 riigis.

Meditsiiniseade

Kliiniliste otsuste tugisüsteemi EBMEDS arendamine, tootmine ja levitamine vastab Euroopa Liidu meditsiiniseadmete direktiivis kehtestatud nõuetele Klass I kategoorias. EBMEDS on Eestis registreeritud meditsiiniseadmena (MSA kood: 14696).

Ravimid

Ravimite alajaotus ühendab tervikteenuseks kuus ravimitega seotud andmebaasi. Kõikidest andmebaasidest saab otsida toimeaine eestikeelse nimetuse, ravimi nimetuse ja ATC koodi järgi. Andmebaase uuendatakse neli korda aastas, andmebaaside sisu (v.a. pakendiinfo) eest vastutab Soome kliinilise farmakoloogia ettevõte Medbase.

Koostoimete andmebaas

Ravimite koostoimete andmebaas Inxbase sisaldab tõenduspõhist informatsiooni kuni 26 000 farmakokineetilise koostoime kohta. Lisaks ravimitele on andmebaasis esindatud enam levinud koostoimeid tekitavad taimsed preparaadid, mineraalid ning toiduained. Koostoimed on registreeritud toimeainepõhiselt, samas võetakse arvesse ka ravimvormide eripärasid. Andmebaasis olevad interaktsioonid on klassifitseeritud kliinilise olulisuse (A-D) ning tõenduspõhisuse järgi (0-4). Andmebaasis on viis alajaotust: koostoime kliiniline tagajärg, soovitus, mehhanism, taust ja viited.

Kõrvaltoimete lisarakendus

Koostoimete andmebaasi lisarakendus Riskbase sisaldab 1600 toimeaine farmakodünaamilistel omadustel põhinevat 13 000 riskiprofiili hinnangut 11 kliiniliselt olulise kõrvaltoime kohta. Rakenduse abil saab analüüsida ühe ravimi või patsiendi raviskeemi kõrvaltoimete profiili. Kõrvaltoimed on klassifitseeritud ohu taseme järgi (A-D) ning iga kõrvaltoime mõju on hinnatud skaalal 0-3. Rakenduses sisalduv alternatiivse toimeaine otsing võimaldab leida ohutumat alternatiivi ravimile.

Andmebaas ravimite annustamiseks neerufunktsiooni languse korral

Andmebaas Renbase sisaldab soovitusi üle 1700 ravimi ja vitamiini turvalise ning tõhusa annustamise kohta halvenenud neerufunktsiooni korral. Andmebaasis on antud arvuline annustamissoovitus iga neerupuudulikkuse astme kohta (kerge, keskmine, raske ja lõppfaasis neerupuudulikkusega või dialüüsravil patsient). Lisaks on kirjeldatud diagnoosipõhiseid erisusi, antud dialüüsimeetodite valiku soovitusi ja patsiendi seisundi jälgimise juhiseid. Soovituste puhul on võetud arvesse ravimi manustamise viisi. Andmebaas sisaldab muu hulgas infot ravimi nefrotoksilisuse kohta. Annustamise soovitused on jagatud kliinilise olulisuse (A-D) järgi. Andmebaasis on neli alajaotust: soovitus, lisainfo, alternatiivse ravimi otsing ja viited.
Tähelepanu! Kuna paljudes uuringutes on keskendutud kroonilise neerupuudulikkusega patsientidele, ei pruugi annustamissoovitused olla kohaldatavad ägeda neerupuudulikkusega patsientidele.

Andmebaasid ravimite ordineerimiseks rasedatele ja imetavatele

Gravbase andmebaas ravimite ordineerimiseks rasedatele ja Lactbase andmebaas ravimite ordineerimiseks imetavatele. Andmebaasid sisaldavad infot 1300 toimeaine kohta ja vitamiini ning muude ainete (kohv, alkohol, tubakas, uimastid) kasutamise kohta rasedatel ja imetavatel patsientidel. Andmebaaside abil saab analüüsida ühe ravimi või ravimirühmade turvalise kasutamise kohta raseduse või imetamise ajal. Andmebaasis sisalduv alternatiivse toimeaine otsing võimaldab leida ohutumat alternatiivi ravimile. Soovitused on jagatud kliinilise olulisuse (A-D) järgi. Mõlemas andmebaasis on neli alajaotust: soovitus, alternatiivse ravimi otsing, taust ja viited.

Pakendiinfo

Pakendiinfo pärineb Ravimiameti ravimiregistrist, sisu uuendatakse kord ööpäevas.

Ravijuhendid

Ravijuhendite alajaotus ühendab tervikteenuseks seitse ravijuhenditega seotud andmebaasi. Kõikidest andmebaasidest saab otsida sümptomite ja diagnooside eestikeelsete nimetuste ning RHK-10 koodide järgi.

Eesti ravijuhendid

Eesti Haigekassa ravijuhendite nõukoja (RJNK) poolt kinnitatud ravijuhendeid.

EBMG ravijuhendid

Tõenduspõhiste kliiniliste ravijuhendite andmebaas EBMG (Evidence-Based Medicine Guidelines) sisaldab ligi 1000 ravijuhist. EBMG ravijuhendid on koostatud vastavad Eesti Haigekassa „Eesti ravijuhendite koostamise käsiraamatus“ kirjeldatud metoodikale, andmebaas põhineb Cochrane’i süstemaatiliste ülevaadete andmebaasil ja koostöövõrgustikul.

Pildid

Piltide andmebaas sisaldab ligi 1500 kõrgekvaliteedilist lühikirjeldustega pilti (haruldastest dermatoloogilistest haigustest, EKG’dest, silmahaigustest jms). Ravijuhendite andmebaasi juurde kuuluv lisamaterjal.

Videod

EBMG juurde kuuluv andmebaas sisaldab üle 80 praktilise õppevideo (nt kuidas teha ühte või teist protseduuri).

Helinäidised

EBMG juurde kuuluv helifailide andmebaas sisaldab ligi 80 helinäidist (nt südame ja kopsude tööga seonduvad). Ravijuhendite andmebaasi juurde kuuluv lisamaterjal.

Tõendusmaterjalid

Alajaotuses on üle 4000 inglisekeelse tõenduspõhise lühikokkuvõtte (Evidence Summaries), mis lähtuvad ravijuhenditest ja sisaldavad hinnangut seisukoha tõenduspõhisuse astmele (A-D) ning mis on aluseks EBMEDS algoritmidele. EBMG koosseisu kuuluv lisamaterjal.

RHK-10

RHK-10 klassifikatsioon pärineb Sotsiaalministeeriumist, andmebaas on liidestatud EBMG ravijuhendite andmebaasiga, võimaldades kasutajal leida konkreetse diagnoosikoodiga seotud ravijuhendeid ning vastupidi.

Kalkulaatorid

Alajaotus sisaldab üle 20 arsti töös vajamineva kalkulaatori ja küsimustiku, mis on liidestatud ravijuhendite andmebaasi sisuga, võimaldades kasutajal kiirelt leida konkreetse ravijuhendiga seotud kalkulaatorid ja küsimustikud. Alajaotus võimaldab kopeerida konkreetse kalkulaatori või küsimustiku tulemust, mida saab mugavalt lisada elektroonses haigusloos asuva anamneesi või epikriisi osaks.

Sõnastik

Sõnastik on 2004. aastal ilmunud Meditsiinisõnastiku veebiversioon. Andmebaasis on eestikeelsed terminid koos seletuste ning ladina, inglise ja soome vastetega. Andmebaas sisaldab umbes 22 000 märksõna. Enamik uusi märksõnu on tõlgitud soomekeelsest teosest "Lääketieteen termit" (3. uuendatud trükk), paarkümmend Eesti olusid käsitlevat märksõna on lisatud Meditsiiniterminoloogia Komisjoni soovitusel.

ATC

ATC klassifikatsioon pärineb Ravimiametist, andmebaas on liidestatud ravimite andmebaasidega, võimaldades kasutajal leida konkreetse toimeainega seotud pakendiinfot.
Viimati muudetud: 30.03.2020